Az MNKFSZ-rőlFotókKapcsolat
  Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség
 
Keresés
Magyarul  In English
Konferenciák - 2006

TÁJÉKOZTATÓ

A „MÁRCIUS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ NŐKÉ”
CÍMŰ KONFERENCIÁRÓL.

Helyszíne: Szigetszentmiklós, Városháza
Időpontja: 2006. március 30. 10.30-16.30 óra
Fővédnökök:
Dr. Göncz Kinga, Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Miniszter
Dr. Lamperth Mónika, belügyminiszter
Németh Erika parlamenti képviselő
Dr. Gurmai Zita európai parlamenti képviselő

További információ:
Ferenczi Andrea,
Elnök
Telefon: 30 9827093

Téma:
A Konferencia megrendezésével a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség  a TÖOSZ Polgármesternői Tagozatával közösen indított el egy kezdeményezést ezév márciusában az európai uniós esélyegyenlőségi célkitűzésekkel összhangban, hogy felhívja a figyelmet a fogyatékossággal élő nők, mint a társadalmi kirekesztettség által egyik legveszélyeztetettebb csoport sajátos helyzetére és egy széleskörű társadalmi párbeszéd valamint tapasztalatcsere révén segítse őket a munka, a család és az emberi önmegvalósítás közötti egyensúly megteremtésére irányuló nehéz küzdelmükben.

Az Országos Konferencia megrendezésére első alkalommal, hagyományteremtő céllal
az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által meghirdetett
„Március a Nőké – az önmegvalósítás útjai, kihívások – jó példák bemutatása”
című pályázat /rendezvénysorozat keretében került sor.

A Magyar Női karrierfejlesztési Szövetség, a konferencia sikere és az ott megfogalmazott igények alapján azt tervezi, hogy a  „Március a fogyatékossággal élő nőké” konferenciát ettől az évtől minden évben rendszeresen márciusban megrendezi együttműködésben egy-egy helyi Önkormányzattal, amely kiemelkedő példát mutat a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének a biztosítása területén és így méltó helyszínül szolgálhat.

Előadások:
A jó hangulatú konferencián, amelynek Szigetszentmiklós polgármesterasszonya Fodor Antalné dr.
volt a házigazdája, a meghívott előadók értékes információkat és gondolatokat osztottak meg a résztvevőkkel. A polgármester asszony, egyben a TÖOSZ Polgármesternői Tagozat elnöke, beszédében hangsúlyozta a polgármesterek felelősségét az esélyegyenlőség területén, és hogy itt, Szigetszentmiklóson jó a kapcsolat a civilszervezetetekkel, a jelenlévő fogyatékos szervezetek képviselői is megerősítették.
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnöke Ferenczi Andrea beszámolt a kezdeményezés hátteréről a Dr. Gurmai Zita európai uniós képviselővel való együttműködésről és hogyan merült fel a fogyatékossággal élő nők konferenciájának ötlete az Egyesület 2005-ben az „Önkormányzatok az esélyegyenlőségért” díj elnyerésére „fogyatékkal élők” kategóriában beküldött pályázatai alapján.
Hornungné Rauh Edit helyettes államtitkár asszony méltatta a minisztérium nemzetközi nőnap alkalmából kiírt pályázatára beérkezett egyedi ötletet, hogy egy rendezvénnyel a fogyatékossággal élő nőkre hívják fel a figyelmet, ezért is támogatták a konferenciát.
Németh Erika parlamenti képviselő, az Emberi jogi Bizottság alelnöke kitért a törvényi háttér
elemzésére de ezen túlmenően elsősorban személyes élményeit, tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel, mivel az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság alelnökeként sok éve tevékenykedik a fogyatékkal élők ügyében és érdekében.

A konferencia fénypontja volt a Gyomaendrődi „Fogyatékkal élők esély klubja” által meglepetésként előadott műsor, benne Petőfi és József Attila vers és magyar népdal – ez alkalommal egy kicsit „másképp”…

Kogon Mihály a Mozgássérültek Állami Intézetének igazgatója részletesen ismertette a „fogyatékos ügy” szakmai részleteit, a vonatkozó törvényeket európai összehasonlításban is, amiből az érintettek nagyon sokat tanulhattak a téma jogi vonatkozásait illetően. Előadásában mégis az volt a
legtanulságosabb, amit a fogyatékkal élők helyzetéről, gondolkodásáról, igényeiről mondott el,
hogy az „egészségesek” megértsék, számunkra ugyanolyan fontos, csak sokkal nehezebb a munkaerőpiacon és magánéletben sikerek elérése. És a „Nők, ha fogyatékosok” ? Ugyanolyan csinosnak szépnek és erősnek kell lenniük, mint az „egészségeseknek”!
Mivel a konferencián sokszor elhangzott, milyen nagy problémát jelent a fogyatékossággal élőknek a közlekedés, nagy érdeklődéssel fogadták Borbélyné, Szilágyi Hajnalka, Gazdaságfejlesztési irodavezető „Mobilitást mindenkinek!”  című előadását, aki a BKV Zrt. Intézkedéseiről és terveiről számolt be. Ennek tükrében igen pozitív változások történtek már a fogyatékossággal élők közlekedésének megkönnyítése érdekében és a jövőben további javulás várható követve az európai uniós példákat, ami persze nem könnyű egy állandó veszteséggel küszködő közszolgáltató cég esetében.

A részletes és informatív szakmai előadások után következett a „Jó példák” bemutatása, amikor is azok az önkormányzatok számoltak be tevékenységükről, akik a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség 2005-ben az Önkormányzatiság 15 éves évfordulójára kiírt pályázatán díjat nyertek el:
Kecskemét, Budapest Erzsébetváros, Kistarcsa és Gyomaendrőd.
A konferencia lezárásaként a megjelent civilszervezetek mutatkoztak be és avattak be minket mindennapi örömeikbe és gondjaikba.: a MEFISE  (Mozgáskorlátozottak és Más Egészségkárosodott Fiatalok Ifjúsági és Sport Egyesülete) és Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Szigetszentmiklós, Fény a fényben Egyesület, Budapest, Templárius Alapítvány, Gyomaendrőd.
Az „egészségesek” sokat tanulhattak a „jó példákból”, elsősorban, hogy „mentális akadály mentesítésre”, azaz a társadalom szemléletének megváltozására van szükség. A sajnálkozással nem segítünk, hanem mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy fogyatékos embertársaink számára is elérhetőek legyenek a munkahelyek, a szórakozási lehetőségek, így mindennapjaikat nem elkülönítve, hanem az egészségesekkel együtt, közösen élhessék meg!

Fő támogatók:
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Magyar Polgármester

Együttműködő Önkormányzatok:
Kecskemét, Budapest Erzsébetváros, Kistarcsa, Gyomaendrőd.

Együttműködő Civilszervezetek:
MEFISE, Szigetszentmiklós, Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Szigetszentmiklós,
Fény a fényben Egyesület, Budapest,
Templárius Alapítvány, Gyomaendrőd.

PROGRAM

10.30 Regisztráció

11.00-12.00
Megnyitó:
Fodor Antalné dr., Szigetszentmiklós polgármestere, a TÖOSZ Polgármesternői Tagozatának elnöke,
Ferenczi Andrea, a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnöke.
Köszöntők:
Hornungné Rauh Edit, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium helyettes államtitkára,
Németh Erika, parlamenti képviselő, az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság alelnöke, az Esélyegyenlőségi albizottság elnöke.

Műsor:  Gyomaendrődi „Fogyatékkal élők esély klubja”

12.00-12.50 Előadások és kérdések
Kogon Mihály, igazgató, Mozgássérültek Állami Intézete:
 „Nők, ha fogyatékosok”
Borbélyné, Szilágyi Hajnalka, Gazdaságfejlesztési irodavezető, BKVRt.:
„Mobilitást mindenkinek!”  - a BKV Zrt. lehetőségei tükrében

12.50-13.40  Szendvicsebéd

13.40-15.00 „Jó példák” bemutatása
Önkormányzatok bemutatkozása:
Kecskemét, Budapest Erzsébetváros, Kistarcsa, Gyomaendrőd.
Civilszervezetek bemutatkozása:
MEFISE  (Mozgáskorlátozottak és Más Egészségkárosodott Fiatalok Ifjúsági és Sport Egyesülete) és Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Szigetszentmiklós,
Fény a fényben Egyesület, Budapest, Templárius Alapítvány, Gyomaendrőd.

15.00-15.15 Kávészünet

15.15-16.30 Beszélgetés, tapasztalatcsere

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
HÁTTÉRANYAG

 

ELŐZMÉNYEK

A Magyar  Női Karrierfejlesztési Szövetség a 2004. júniusában  „Nők a vidékfejlesztésben és a közélet formálásában” címmel megrendezett konferencia, valamint az  Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ICSSZEM)  által meghirdetett pályázat egyik nyerteseként a „Férfihónap” rendezvény sorozat keretében 2005. júniusában sikerrel megrendezett „Polgármesterek az esélyegyenlőségért” konferencia tapasztalatai alapján kialakította az „Önkormányzatok az esélyegyenlőségért” Projekt koncepcióját a Magyar Önkormányzatiság 15 éves évfordulója alkalmából.

Az „Önkormányzatok az esélyegyelőségért díjat” azoknak az Önkormányzatoknak ítéltük oda, amelyek kiemelkedő példát mutatnak abban, hogy a helyi a közösség életében pozitív változás történjen az esélyegyenlőség területén, különös tekintettel a nők, a kisebbségek és a fogyatékkal élők helyzetére.

A pályázatok révén nyert tapasztalatok és a felvett személyes kapcsolatok, helyszíni bejárások révén  ismerkedtünk meg mélyebben is a fogyatékkal élő emberek esélyegyenlőségének kérdésével.
A velük foglalkozó szakemberekkel  és érintettekkel (családok, segítők) folytatott beszélgetések során hívták fel a figyelmünket azokra az élettani, családi, szociális, munkaerő-piaci és egyéb vonatkozásokra, amelyek alapján úgy ítéltük meg, hogy a fogyatékkal élő nők helyzetével külön kell foglalkoznunk. Ezért elhatároztuk, hogy Egyesületünk felvállalja a fogyatékossággal élő nők, mint a társadalmi kirekesztettség által egyik legveszélyeztetettebb csoport esélyegyenlőségének elősegítését a rendelkezésünkre álló lehetőségek, eszközök felhasználásával.

Előző projektjeink sikeres lebonyolítása révén nyert tapasztalataink, magyar és európai uniós kapcsolatrendszerünk és szakmai hátterünk valamint a rendelkezésünkre álló internetes és média lehetőségek alapján bízunk abban, hogy a pozitív európai uniós és hazai tapasztalatok bemutatása révén Projektünk mérföldkő lesz a társadalom hagyományos szemléletének megváltoztatása, a közvélemény formálása területén a fogyatékossággal élő nők esélyegyenlőségének megvalósítása érdekében.

EURÓPAI UNIÓS HÁTTÉR

A Projekt illeszkedik az Európai Unió nők és férfiak közötti esélyegyenlőségi irányelveihez, mivel az Európai Unióban az esélyegyenlőség biztosításának további erősödése várható a következő ciklusban is.
Ez egy olyan vonal, amely az EK alapszerződéseiben is szerepel és látványosan teret nyert az elmúlt évtizedekben, különösen az elmúlt években. Erről a számtalan direktíva, az egyelőre függő Alkotmány tervezet is tanúskodik. Az esélyegyenlőség biztosítása az európai közösségi jog sarkalatos alapelve.
Az esélyegyenlőség kérdésének jogi hátterét a Római Szerződéstől az Amszterdami Szerződésen keresztül az Európai Alkotmányig, valamint irányelvek sokasága tartalmazza. A több éve futó, a nemi egyenlőségről elfogadott közösségi stratégia első alkalommal foglalta egységes keretbe valamennyi uniós programot és kezdeményezést, melyeket ezután egymástól nem elszigetelten kísérnek figyelemmel és kezelnek. A stratégia öt legfontosabb célkitűzésre összpontosul: egyenlőségre a gazdasági életben, egyenlő részvételre és képviseletre a döntéshozatalban, egyenlőségre a társadalmi életben és a magánéletben, a nemi szerepek megváltoztatására, a sztereotípiák leküzdésére. Az európai uniós célkitűzésekkel összhangban rendkívül fontos széles körben ismeretek nyújtása a fogyatékossággal élő nők, mint a társadalmi kirekesztettség által egyik legveszélyeztetettebb csoport esélyegyenlőségének elősegítése érdekében. Külön szakmai kérdésként merül fel a fogyatékossággal élő nők mindennapi életének és  munkaerő-piaci integrációjának segítése.

 

Márciusban másként a nőkről - Cikk letöltéseMagyar Női Karrierfejlesztési Szövetség © 2008      Honlapkészítés: www.webdesignstudio.hu
 
Az MNKSZ honlapjainak fejlesztését és karbantartását a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja